GÃ¥ til indhold Åben navigation Luk navigation

FAQ

Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for, at der indgås en databehandleraftale?

Svar: Det er den dataansvarliges ansvar, at der indgås en databehandleraftale. Nianet har med databehandleraftalen gjort det meget nemt for den dataansvarlige at overholde dette krav.

 

Spørgsmål: Jeg behandler personoplysninger på vegne af én eller flere dataansvarlige. Hvilken type aftale skal jeg indgå med Nianet?

Svar: Hvis Nianet behandler din organisations personoplysninger er Nianet databehandler for din organisation. Hvis din organisation behandler personoplysninger på vegne af en eller flere dataansvarlige, er Nianet underdatabehandler til din organisation. Aftalen som du indgår med Nianet dækker både de tilfælde hvor Nianet er databehandler, underdatabehandler, og for den sags skyld begge dele.

 

Spørgsmål: Jeg køber andre produkter, end dem I har listet som værende databehandler på. Hvad med dem?

Svar: For at Nianet skal være databehandler, skal vi behandle den dataansvarliges data. Nianet har efter grundig analyse, med juridisk bistand, fastslået, at Nianet kun er databehandler på de produkter, som Nianet benævner: Private Cloud, Virtual Server, Backup-as-a-Service, Virtual Backup, og Cloud Connect.

 

Spørgsmål: Der er ingen af mine data, der omfatter personoplysninger. Skal jeg alligevel have en databehandleraftale?

Svar: Nej, hvis der ikke er personoplysninger i de data som Nianet behandler, så er der ikke et krav om at have en databehandleraftale. Tilgår der senere data, som omfatter personoplysninger, er det dog et krav, at der på det tidspunkt indgås en databehandleraftale.

 

Spørgsmål: Skal jeg have en databehandleraftale for hvert produkt, hvor Nianet er databehandler/underdatabehandler?

Svar: Nej, du skal kun have én databehandleraftale med Nianet. Den omfatter alle de produkter, hvor Nianet er databehandler, underdatabehandler eller begge dele. Til hvert produkt kan der dog være forskellige instrukser, og de enkelte instrukser fremgår af Produkt- specifikationen for de enkelte produkter.

 

Spørgsmål: Aftalen er udarbejdet af Nianet med juridisk bistand. Er jeg sikker på, at den ikke kun tilgodeser Nianet?

Svar: Aftalen er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikrer dig at der er gensidigt ansvar og forpligtigelse i aftalen.

 

Spørgsmål: Jeg har modtaget en databehandleraftale fra Nianet. Hvad skal returneres til Nianet, for at aftalen er på plads?

Svar: Databehandleraftalen er en del af kontraktgrundlaget mellem jer og Nianet. Ved underskrift af kontrakten indgår man også databehandleraftalen. Der udover er der i Databehandleraftalen 2 bilag, Bilag A og Bilag B, der skal udfyldes og returneres til Nianet.

 

Spørgsmål: Hvis jeg har spørgsmål til Databehandleraftalen, hvad gør jeg så?

Svar: Du kan enten henvende dig til din Account Manager eller ringe til Nianet på 70 20 87 30.

Live Chat Software